Så er vi i gang!

Torsdag den 11. august markerer dagen for første officielle aktivitet i PLUS-projektet mellem SKOV og Attention, som er en Kick-off Workshop, der afholdes i Glyngøre, tæt ved SKOVs hovedkvarter. Under titlen ”Timing af den rigtige teknologi – Next Generation User Interface” vil vi afprøve en række processer og værktøjer, som har potentiale til at kunne understøtte den teknologiske innovation i organisationen.

Det spørgsmål, som vil komme til at danne rammen om både denne indledende Kick-off Workshop, og Plus Partnerskabet som helhed, vil være det følgende:

Hvis SKOV skulle udvikle et nyt User Interface, hvad skulle det så være?

Da der er tale om et stort og kompleks emne (både teknologisk og organisatorisk) vil vi på workshoppen fokusere på en række aktiviteter, der skal klæde deltagerne fra både SKOV og Attention Group ordentligt på til det videre arbejde. Arbejdet med at researche, udarbejde og planlægge disse aktiviteter op til Kick-off Workshoppen vil blive beskrevet i denne post.

 

Brugerrejsen – Simpel, men uhyggelig effektiv

En brugerrejse (også kendt som produktrejse) er en visuel fremstilling af de oplevelser og aktiviteter, som en eller flere brugere har i anvendelsen et produkt eller en service. Brugerrejser kan både beskrive nuværende praksis eller en fremtidig potentiel brugeroplevelse af et koncept, og anvendes til at kommunikere omkring eksisterende praksis og kvalificering af nye koncepter internt samt eksternt med brugere og andre aktører.

Hvad vil vi gerne vide mere om og hvem skal vi snakke med?

Med udgangspunkt i den viden vi hos Attention har tilegnet os omkring SKOV – deres forretning, teknologier, markeder og konkurrenter – udarbejder vi rammen til en brugerrejse, der åbner op for en undersøgelse af, hvordan SKOVs kunder kommer i kontakt med dem og hvordan forløbet op til et evt. salg/afslag ser ud. Dette makro-perspektiv gør det muligt at inddrage interessenter på tværs af SKOVs organisation, og få deres kvalificerede input til eksisterende praksis på godt og ondt. På billederne nedenfor ses Brugerrejsen i sin rå og endelige form.

110816_pic6 110816_pic5

 

Value Proposition – Selvransagelse 101

En Value Proposition er en kort redegørelse, der opsummerer hvorfor en potentiel kunde skal købe et produkt eller en service. Den kan også med til at simplificere produktpræsentationen og ofte er beslutningstagerne meget mere interesserede i den endelige værdi end i teknologien bag produktet. En god Value Proposition er et budskab, der tydeligt beskriver, hvordan et produkt:

 • Løser kundernes problemer eller forbedrer deres situation (Relevans)
 • Leverer konkrete fordele (Kvantitativ værdi)
 • Udmærker sig ift. konkurrenternes (Unik differentiering)

Hvilken værdi skal vi levere og til hvem?

Med udgangspunkt i ovenstående, udarbejder vi et Value Proposition-værktøj, der har til formål at få SKOV til at reflektere over, hvilken værdi de leverer idag og hvilken værdi, de gerne vil leve af at levere i fremtiden. Hver af workshop-deltager får 10 min. til at skrive en Value Proposition for deres nuværende teknologi og derefter 10 min. til at beskrive ambitionerne for fremtidens teknologi. Øvelsen er individuel, men præsenteres i plenum.

VP_eksVP_NG

 

I næste post skal vi se på, hvordan Kick-off Workshoppen forløb og hvad der kom ud af den. Afsted til Glyngøre!

IMG_0150

Kick-off Workshop I DONE!

Første workshop i vores PLUS-partnerskabet er nu afholdt, og vi har haft mulighed for at samle op på dagens output, der blev genereret gennem tre fokuserede aktiviteter:

Aktivitet 1. Videnoverførsel fra SKOV til Attention

I denne indledende aktivitet skal vi have klædt projektdeltagerne fra Attention ordentligt på, og derfor er der behov for en videnoverførsel, der i først omgang fokuserer på SKOVs nuværende situation.

 • SKOV som organisation og interne stakeholders
 • SKOV styringer og nuværende teknologier
 • SKOV management systemer

Efter denne aktivitet udtalte en af deltagerne fra SKOV: “…selvom vi arbejder sammen hver eneste dag, så er det faktisk meget fedt lige at blive opdateret på, hvad det er vi hver især går og laver”.

…selvom vi arbejder sammen hver eneste dag, så er det faktisk meget fedt lige at blive opdateret på, hvad det er vi hver især går og laver.

 

Aktivitet 2. Brugerrejsen

110816_pic2

Brugerrejsen var en stor succes og fik diskuteret og mappet en række centrale pointer omkring strategi, produktion, salg og de meget forskellige teknologikulturer, der eksisterer på de internationale markeder. Her følger nogle af dagens Key Insights, som vil blive trukket med videre i projektet:

 • Udvikling går fra bønder til producenter. Ligeledes går SKOV i disse år fra at sælge ventilation til i stedet at levere ”kvalitetsproduktion af animalsk protein”
 • SKOV oplever, at der på den ene side sker en stigende professionalisering (fra landmand til producent/ forretningsmand) og på den anden side en afprofessionalisering af driftslederrollen, hvis ansvar mindskes af den stigende automatisering og data/information omkring produktionsresultater. Generelt er der stor variation i teknologikulturerne på tværs af de internationale markeder
 •  Det vil være relevant at differentiere mellem kunder og brugere, da det ikke altid er sidstnævnte, der tager beslutningen om, hvilket system, der skal implementeres. Da kunderne sjældent har samme tekniske bevidsthed som brugerne, må SKOV have eksplicit fokus på brugerne i selve produktudviklingen. I dag er fordelingen ca. 50/50, men tendensen går mod, at det er kunderne fremfor brugerne, der er beslutningstagere
 • Key Driver for kunderne er, at de skal kunne generere information omkring produktionsresultater på baggrund af kvalificerede data. Helt overordnet skal SKOV kunne levere kvalitet gennem hele værdikæden fra produktion til slagteri.
 • Key Driver for brugerne er, at de trygt skal kunne bruge systemerne ”…ellers falder alt sammen”
 • SKOV har erfaret, at deres supportfunktion er rigtig god og i flere tilfælde overperformer ift. konkurrenternes, hvorfor flere kunder nævner denne som udslagsgivende i valget af SKOVs produkter.

 

Aktivitet 3. Value Proposition

110816_pic4

Efter Brugerrejsen (og en særdeles lækker frokost) fik deltagerne fra SKOV stillet opgaven, at skrive en Value Proposition for deres eksisterende system. Med udgangspunkt i nedenstående ramme, fik hver af deltagerne hver 10 minutter til at:

1. OverskriftBeskriv kerneværdien ved SKOVs eksisterende UI (1 sætning)

2. Hvad til hvem Forklar hvad I tilbyder og til hvem (3-4 sætninger)

3. FordeleneList fordelene ved jeres eksisterende UI (3-5 punkter)

Dernæst fik deltagerne igen 10 minutter til at skrive en Value Proposition for næste generation af deres system med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1. OverskriftBeskriv kerneværdien ved SKOVs Next Generation UI (1 sætning)

2. Hvad til hvem Forklar hvad I tilbyder og til hvem (3-4 sætninger)

3. FordeleneList fordelene ved jeres Next Generation UI (3-5 punkter)

Til slut fik hver deltager mulighed for at præsentere deres Value Propositions, der viste sig at afvige tilpas meget fra hinanden til, at vi kunne få gang i en åben diskussion om, hvilken værdi SKOV skal levere, hvornår, hvordan og til hvem. Kernen i dette projekt er at komme nærmere et svar på disse spørgsmål og vi vil derfor vende tilbage til disse spørgsmål igen igen…

Hvilken værdi skal SKOV levere, hvornår, hvordan og til hvem?

I næste workshop skal vi ned på produktniveau og undersøge, hvordan SKOVs systemer bliver anvendt i praksis og hvad mulighederne er for at få de analoge og digitale arbejdsprocesser til at spille bedre sammen.

Workshop 2 eller…?

Workshop nummer 2 eller version 1.2

Gennem de seneste par uger har vi arbejdet hårdt på at få indhold og organisering klar til Workshop 2, men er i mellemtiden blevet ramt af konstruktive efterskælv fra Workshop 1, der tvinger os til at ændre fokus en smule. Som beskrevet i forrige blogpost, så skulle Workshop 2 have taget udgangspunkt i en mapping og efterfølgende undersøgelse af den praktiske anvendelse af SKOVs systemer for at få de analoge og digitale arbejdsprocesser til at spille bedre sammen. I stedet bliver Workshop 2 nu ændret til en ‘version 1.2’ med et noget breddere perspektiv.

img_4636

Senere i dag er der stormøde mellem Attention og SKOV, hvor de sidste detaljer omkring Workshop 1.2 forventes at falde på plads. Vi vender tilbage senere på ugen med en opdatering omkring udviklingen i projektet.

 

Workshop 2

Så er vi ved at have detaljerne omkring Workshop 2 på plads. Som tidligere nævnt, har dette Plus-projekt taget en interessant drejning, hvorfor der har været behov for at restrukturere en smule. Forklaringen kommer hér:

Virksomheden SKOV er ejet af den tyske koncern Big Dutchman (BD), der, udover det formelle ejerforhold, både fungerer som SKOVs største kunde og konkurrent. SKOV og BD har gennem årene ikke haft nogen fælles udviklingstrategi på hverken fysiske eller digitale produkter, men på baggrund af det arbejde og de erfaringer SKOV har gjort sig i nærværende Plus-program, er det på et fælles strategimøde blevet besluttet, at SKOV og BD skal arbejde tættere og mere strategisk sammen om at få etableret en række udviklingsværktøjer på koncernniveau samt en fælles opfattelse af produktstrategi som alle genkender og accepterer. Det overordnede fokus bliver derfor at:

 • Afdække hvordan SKOV/BD skal skabe værdi for kunden og sig selv
 • Italesætte værdien overfor kunden
 • Uddanne sælgerne så de bliver bedre til at sælge værdien fremfor teknologien

Derfor vil vi med afsæt i de erfaringer vi gjorde os i Workshop 1 se nærmere på følgende temaer i Workshop 2:

Udfordringer og Muligheder

 • Nye kundeprofiler – Kunderejsen fra landmand til produktionsteknolog
 • Kulturelle forskelle på de internationale markeder
 • Nye forretningsmodeller baseret på cloud-løsninger og IoT
 • Værdiskabende software
 • Big Data åbner op for nye markeder og nye kundetyper

Konkret problemstilling

 • SKOV har gennem årene brug mere end 50 millioner kroner på softwareudvikling, men er blevet i tvivl om de er kommet frem til den ‘rigtige’ løsning…
 • På de sidste 10 år er SKOV nemlig gået fra at have én platform til i dag at have fem
 • Hvad skal SKOV satse på og hvordan evaluerer de mulighederne op

Workshop 2 vil blive afholdt i hos BD i Tyskland i løbet af uge 43. Til workshoppen deltager relevante beslutningstagere fra både SKOV og Big Dutchman, så vi forbereder os på en spændende dag med vigitige diskussioner. Vi forventer at vende tilbage med en opsamling på Workshoppen i løbet af uge 44-45.

Workshop 2 Done and Dusted

img_0165

Så er anden workshop vel overstået og resultatet er blevet dokumenteret og distribueret til samtlige deltagere.

Workshoppen blev afholdt i Lübeck d. 25-27 oktober med deltagelse af relevante beslutningstagere fra både SKOV og Big Dutchman (BD), så vi var 15 deltagere i alt.

Tirsdag aften mødtes alle til en middag for at lære hinanden bedre at kende, og fra onsdag morgen var der workshop hele dagen. Torsdag formiddag blev der afholdt en afsluttende session, der fulgte op på læringer og opridsede de næste mulige skridt i processen for SKOV og BD.

Opbygningen af denne workshop var i store træk den samme som Workshop 1 med fokus på tre aktiviteter; videnoverførsel, brugerrejse og value propositions. Da denne workshop blev afholdt på koncernniveau blev det besluttet kun at fokusere på ét markedsegment med dertilhørende produkter, brugere og behov for at begrænse scopet en smule.

Videnoverførsel

Den første aktivitet indebar en præsentation af Attention og vores tilgang til projekter som dette, samt en opfølgning på resultaterne af første workshop. Derefter fulgte en præsentation af BD, det valgte markedssegment samt deres produkter og softwareservices.

Brugerrejsen

Brugerrejsen blev gennemført i plenum og fik tilføjet et ekstra punkt i forhold til Workshop 1 så den denne gang omfattede følgende punkter:

 • First Contact
 • Decision Making
 • Decision Support
 • Installation
 • Day-to-day operations
 • Ensuring Quality Production

På trods af at denne workshop havde en del til fælles med den første – både deltagermæssigt og tematisk – kom der meget ny viden frem om bl.a. kundetyper, deres motivation, salgskanaler osv.

Value Propositions

På grund af det store deltagerantal til denne workshop blev den sidste aktivitet udført i grupper af fire. Hver gruppe skulle sammen udforme en fremtidig value proposition for virksomheden, baseret på de nøglebrugere og behov der blev identificeret under brugerrejsen.

Afslutningsvis præsenterede grupperne deres value propositions for hinanden og diskuterede resultaterne, der både havde lig- og uligheder.

Næste skridt

Denne workshop endte med at fokusere på de bredere linjer og strategier i SKOV og BD’s fremtidige udviklingsarbejde, hvor der i dag ikke er nogen overordnet produktudviklingsstrategi. Gennem de afholdte workshops har SKOV og BD fået nogle nye værktøjer, som har hjulpet dem til at tilgå deres markeder, kunder og brugere fra en ny vinkel end de er vant til, så de har et godt grundlag til det fælles strategiarbejde.

Næste skridt er en afsluttende workshop, hvor vi skal forsøge at tegne linjerne til det videre samarbejde,